Dierenbegrip logo

Klachtenprocedure

Laatst gewijzigd: 14-01-2019

Ik doe mijn werk zo deskundig mogelijk en met groot respect voor het welzijn van u en uw dier. Ik volg regelmatig trainingen en woon seminars bij om mijn kennis, vaardigheden en deskundigheid up-to-date te houden. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat ik een keer een fout maak of dat u een klacht heeft. Ik hoor het graag van u wanneer u een klacht heeft, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Meestal is er een eenvoudige oplossing te vinden. Bent u nog steeds ontevreden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen.

Schriftelijke klacht indienen

Heeft het bespreken van de klacht niet geleid tot een goede oplossing of het gewenste resultaat? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen door uw klacht per brief of mail naar mij te verzenden zodat ik deze in behandeling kan nemen. Vermeld in uw brief of mail de volgende informatie:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Naam van uw hond of kat.
  • Welke dienst van Dierenbegrip het betreft.
  • Omschrijving van de klacht. Graag zo concreet mogelijk: situatie, datum en waar u ontevreden over bent.
  • Heeft u zelf een voorstel hoe dit opgelost kan worden? Dan hoor ik dat graag.

Wat doe ik met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin ik vermeld:

  • een korte beschrijving van uw klacht;
  • hoe en wanneer ik uw klacht onderzoek;
  • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.

Ik streef ernaar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie zal komen.

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is en of er maatregelen kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

NVGH

Ik zal er alles aan doen om uw officiƫle klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat mijn reactie u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen en uw klacht een hond betreft, kunt u zich wenden tot de NVGH (Nederlandse Verenigingen van Gedragstherapeuten voor honden); zie hiervoor www.nvgh.nl